Участие на български оптометристи в Конгреса на Немското офталмологично дружество

Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft (DOG) е важна и високо ценена медицинска научна асоциация в Германия. Основана през 1857 г. в Хайделберг от Албрехт фон Грефе, DOG е най-старата офталмологична научна асоциация в света и най-старата научна медицинска асоциация в Германия. DOG подкрепя научни проекти и проучвания, организира конгреси и издава научни списания. В сътрудничество с всички национални организации, международни партньори и асоциации на пациенти, DOG предлага на очните специалисти широк набор от компетенции и отлична платформа за споделяне на научен опит и идеи.

Конгресът на DOG 2023 се проведе от 29.09 до 01.10 в Берлин, Германия. Специалисти от редица държави, както и български офталмолози от Университетската болница „Лозенец“ и офталмолози от ВМА, съвместно с оптометристи от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, представиха своите изследвания и научни постижения в сферата на очното здраве.

Ани Коева, оптометрист и член на Управителния съвет на БСО, представи постерна презентация на тема „Risk factors for myopia development – the effect of ultraviolet light on myopia„, съвместно със своя научен ръководител – доц. д-р Христина Видинова.