Управителен съвет

Управителен съвет на БСО 2019 – 2021

   Председател на УС на БСО – Мила Драгомирова 

Мила Драгомирова  работи повече от 20 години в оптичния бранш и се дипломира като магистър по оптометрия с първия випуск на СУ „Св. Климент Охридски“, освен това е и магистър инженер. Тя е преподавател по оптометрия в Софиийския Университет. През есента на 2017 е поканена на специализация в Оптометричната Клиника на Dublin Institute of Technology (DIT), Ирландия. В началото на 2018 е на преподавателска специализация в Anglia Ruskin University of Cambridge, Великобритания. Тя има редовно участие с презентации и постери в научната програма на европейски конференции по оптометрия и оптика. Мила има научни публикации в областта на оптометрията и на мениджмънта на знания. Тя представлява БСО на събранията и срещите на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО). Мила Драгомирова е избрана за член на Optics Sub-Committee в ЕСОО. През 2018 тя е избрана и да бъде част от екипа на Акредитационната комисия за Европейската Диплома по Оптометрия и Европейската Квалификация по Оптика. Тя е член на Международната асоциация на преподавателите по контактни лещи (IACLE) и на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика (ЕАОО). Мила е и човекът, разработил и поддържащ уебсайта на БСО www.optometry.bg, изцяло, от конфигурирането до писането на съдържание. Тя е един от създателите на конференция „Оптометрия и очно здраве“. През 2016 и 2018, в качеството ѝ на председател на Организационния Комитет на конференцията, нейна отговорност е научната програма, подбора на уъркшопи и привличането на лектори.

Зам. председател на УС на БСО – Максим Янев

 Максим Янев е завършил бакалавърската си степен по оптометрия в Aston University, Великобритания, след което се дипломира като магистър по оптометрия в Медицинския Университет, Варна. Той води многобройни специализирани обучения и участва с презентации на конферениции и профилирани събития. През 2018, Максим печели националния финал на състезанието за студентски научни проекти в областта на контактните лещи FORCE и се класира на четвърто място на европейския финал. Той е член на организационния комитет на конференция „Оптометрия и очно здраве“ 2016 и 2018.

Членове на УС на БСО:

Hristo   

 Христо Благоев е магистър по оптометрия, с голям опит в областта на очната оптика, уреди за оптометрия и оптика, грижа и уреди за слабозрящи. Той е лектор на специализирани обучения в областта на low vision и работи активно със „Съюз на слепите в България“. Успешно е завършил редица допълнителни курсове и специализации в различни европейски страни. Също така той е дипломиран инженер по „Лазерна техника“.

 Никола Пеев има магистърска степен по оптометрия. Той е асистент, преподавател по оптометрия и докторант в СУ „Св. Кл. Охридски“, София. Никола има научни публикации и доклади на конференции, в областта на контактните лещи. През есента на 2017 е бил на специализация в Оптометричната Клиника на Dublin Institute of Technology (DIT), Ирландия. В началото на 2018 е на преподавателска специализация в Anglia Ruskin University of Cambridge, Великобритания. Той е член на Организационния комитет на конференция „Оптометрия и очно здраве“ 2018 и 2019. Никола е завършил и НПГПТО „М. В. Ломоносов“, а сега е преподавател и там на специалността „Очна оптика“. 

Нина Стайкова

Нина Стайкова е магистър по оптометрия, с дългогодишна практика в областта на очната оптика и средства за корекция на зрение. Професионалните ѝ интереси са насочени към зрителна корекция и терапии, бинокулярно зрение, контактни лещи.

Димо Тодоров

Димо Тодоров има магистърска степен „Оптометрия“, завършил е и „Очна оптика“. Той има дългогодишна практика в областта, професионалните му интереси са в областта на технологии и средства за корекция на зрение, първични здравни грижи за зрението.