Управителен съвет

Управителен съвет на БСО 2019 – 2021

   Председател на УС на БСО – Мила Драгомирова 
Мила Драгомирова е магистър по оптометрия, индивидуален член на Европейската Академия по Оптика и Оптометрия (ЕАОО), член на Работната група по Клинична практика на ЕАОО, член на Международната Асоциация на Преподавателите по контактни лещи (IACLE). Тя е преподвател по оптометрия в Софийски Университет „Кл. Охридски“ и има дългогодишна практика в областта на очната оптика. Интересите ѝ са в областта на първични здравни грижи и скрининг на зрение, контактни лещи, методики за обучение в областта на оптометрията, мениджмънт на знания в професионални общности. Освен това тя е и дипломиран инженер. 

Зам. председател на УС на БСО – Максим Янев

  

Членове на УС на БСО:

Hristo    Христо Благоев

Христо Благоев е магистър по оптометрия, с голям опит в областта на очната оптика, уреди за оптометрия и оптика, грижа и уреди за слабозрящи. Той е лектор на специализирани обучения в областта на low vision и работи активно със „Съюз на слепите в България“. Успешно е завършил редица допълнителни курсове и специализации в различни европейски страни. Също така той е дипломиран инженер по „Лазерна техника“.

 Никола Пеев

Галя Кирилова

Нина Стайкова

Нина Стайкова е магистър по оптометрия, с дългогодишна практика в областта на очната оптика и средства за корекция на зрение. Професионалните ѝ интереси са насочени към зрителна корекция и терапии, бинокулярно зрение, контактни лещи.

Димо Тодоров

Димо Тодоров има магистърска степен „Оптометрия“, завършил е и „Очна оптика“. Той има дългогодишна практика в областта, професионалните му интереси са в областта на технологии и средства за корекция на зрение, първични здравни грижи за зрението.