Управителен съвет

Управителен съвет на БСО 2023 – 2025

Председател на УС на БСО – Златина Иванова

Златина Иванова завършва образованието си като Техник по очна оптика през 2004г, непосредствено след което работи в бранша, на различни позиции добивайки цялостен поглед и опит в сферата. От 2010г. до днес практикува самостоятелно в родния си град Стара Загора.
През 2020г. успешно завършва бакалаварската си степен по Оптометрия към Физически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, а година след това  става и магистър по същата специалност.
Практикува и прилага с удоволствие знанията си в своята практика. Интересува се и работи активно по реализирането и развитието на специалистите по оптометрия в България. Участва в работна група заедно със свои колеги, по предложение за промяна на Наредба 19 за устройството и дейността на оптиките и здравните изисквания към тях, касаеща работа и на оптометристите, внесено в МЗ края на февруари 2023г. Част е от Организационния комитет на провелия се на 24.06.2023г. Еднодневен семинар „Контрол на миопия”. Самостоятелно и в екип посещава редовно конференции и семинари с актуални теми за професията.

 

Зам. председател на УС на БСО – Максим Янев

 Максим Янев е завършил бакалавърската си степен по оптометрия в Aston University, Великобритания, след което се дипломира като магистър по оптометрия в Медицинския Университет, Варна. Той води многобройни специализирани обучения и участва с презентации на конферениции и профилирани събития. През 2018, Максим печели националния финал на състезанието за студентски научни проекти в областта на контактните лещи FORCE и се класира на четвърто място на европейския финал. Той е член на организационния комитет на конференция „Оптометрия и очно здраве“ 2016 и 2018. През 2023г. е лектор в еднодневния курс „Контрол на миопия”.

 

Членове на УС на БСО:

Мила Драгомирова работи повече от 20 години в оптичния бранш и се дипломира като магистър по оптометрия с първия випуск на СУ „Св. Климент Охридски“, освен това е и магистър инженер. Тя е преподавател по оптометрия в Софиийския Университет. През есента на 2017 е поканена на специализация в Оптометричната Клиника на Dublin Institute of Technology (DIT), Ирландия. В началото на 2018 е на преподавателска специализация в Anglia Ruskin University of Cambridge, Великобритания. Тя има редовно участие с презентации и постери в научната програма на европейски конференции по оптометрия и оптика. Мила има научни публикации в областта на оптометрията и на мениджмънта на знания. Тя представлява БСО на събранията и срещите на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО). Мила Драгомирова е избрана за член на Optics Sub-Committee в ЕСОО. През 2018 тя е избрана и да бъде част от екипа на Акредитационната комисия за Европейската Диплома по Оптометрия и Европейската Квалификация по Оптика. Тя е член на Международната асоциация на преподавателите по контактни лещи (IACLE) и на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика (ЕАОО). Мила е и човекът, разработил и поддържащ уебсайта на БСО www.optometry.bg, изцяло, от конфигурирането до писането на съдържание. Тя е един от създателите на конференция „Оптометрия и очно здраве“. През 2016 и 2018, в качеството ѝ на председател на Организационния Комитет на конференцията, нейна отговорност е научната програма, подбора на уъркшопи и привличането на лектори. През 2023г. е член на Организационния комитет, както и лектор, в еднодневния курс „Контрол на миопия”.

Христо Благоев е магистър по оптометрия, с голям опит в областта на очната оптика, уреди за оптометрия и оптика, грижа и уреди за слабозрящи. Той е лектор на специализирани обучения в областта на low vision и работи активно със „Съюз на слепите в България“. Успешно е завършил редица допълнителни курсове и специализации в различни европейски страни. Също така той е дипломиран инженер по „Лазерна техника“.

 

Ани Коева е магистър по оптометрия, понастоящем докторант и асистент в СУ „Св. Кл. Охридски“, София.
Ани Коева преминава практическо обучение в областта на клиничната рефракция в Хърватския Университет University of Applied Sciences Velika Gorica (VVG) през 2018.
През 2019-2020г. специализира в областта на контактните лещи в Clinical and Experimental Center (CCECV), Португалия.
Членува в БСО от 2018г. През 2023г. е лектор в еднодневния курс „Контрол на миопия”.

 

 

 Константин Савов е магистър – оптометрист. Занимава се с Оптика повече от 10г. От 2009 до 2019г. е последователно куриер, отговорник за логистиката и ръководител на отдел „Обслужване на клиенти“ във фирма, доставчик на едро на стоки в оптичния бизнес. От 2019г., след придобиване на степен Магистър по Оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“, работи като оптометрист последователно в малка семейна оптика и във верига оптики. От 2022г. е част от преподавателския състав на специалност „Оптометрия“ към СУ „Св. Климент Охридски“.

 

 Гергана Михова е магистър по оптометрия, асистент и докторант във Физически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
Освен чрез директния контакт с пациенти и студенти, тя подпомага популяризирането на специалността и насърчаването на грижата за зрението и посредтвом участия в обществени информационни събития като „Дни на отворените врати във Физически факултет“, „Европейска нощ на учените“ и други.
Гергана участва активно и в множество доброволчески кампании за профилактични очни скрининги на деца в детски градини и училища в цялата страна.
Професионалните ѝ интереси са в сферата на първичната грижа за зрението, развитието на миопията, изследванията на бинокулярното зрение, спецификите на оптичните материали за корекция на зрението.
Темата на нейната дисертация е „Взаимовръзка между повърхностна структура и материални свойства на оптични материали“, като част от изследователската ѝ дейност включва извършен сравнителен анализ на корекционни офталмологични лещи с нанесени върху тях антирефлексни покрития.
За да обогатява своите знания и да представя резултатите от изследванията си, Гергана редовно участва в международни научни конференции. През 2023г. е част от Организационния комитет на еднодневния курс „Контрол на миопия”.


Управителен съвет на БСО 2019 – 2023

Председател на УС на БСО – Мила Драгомирова

Зам. председател на УС на БСО – Максим Янев

Членове на УС на БСО:
Христо Благоев
Никола Пеев
Нина Стайкова
Димо Тодоров