Оптометрия и очно здраве 2018

Втората национална конференция, с международно участие „Оптометрия и очно здраве“ се проведе 4 – 6 октомври 2018.