Оптометрия и очно здраве 2018

Втората национална конференция, с международно участие „Оптометрия и очно здраве“ се проведе 4 – 6 октомври 2018, организирана от Българския съюз на оптометристите, член на БСК, в партньорство и с домакинството на СУ „Св. Климент Охридски“.
В събитието участваха оптометристи, оптици, офталмолози, студенти и специализанти от България и Македония.
Практическите сесии и презентациите водиха лектори от Великобритания, Германия, Ирландия, Израел, Италия, Хърватия, Франция и България.

Сред официалните гости на откриването на форума бяха и представителите на БСК – Мирослав Тончев – главен директор „Регионални организации“, и Росен Сиркьов -директор „Браншови организации“. Прочетени бяха и поздравителни адреси от името на Кирил Ананиев – министър на здравеопазването, и на Радосвет Радев – изпълнителен председател на БСК.