Проекти на партньори

Тук ще бъдат представени социално значими проекти, в които БСО е дал своя принос като партньор, но не е инициатор и основна движеща сила. Подкрепените от нас проекти са свързани с очното зраве, профилактика, превенция, както и с промотиране на добрите практики в комуникацията между очните специалисти – офталмолози, оптометристи и оптици.