Членство

Условията за членство в БСО са определени в Устава на сдружението. 

Размерът на годишния членски внос е:

  • за редовни членове (дипломирани оптометристи) – 60 лв.  
  • за асоциирани членове (студенти по оптометрия)  – 30 лв.

 Заплащането е за календарна година. При приемане на нов член той заплаща и еднократна встъпителна вноска на стойност:

  • за редовни членове – 10 лв.
  • за членове студенти (асоциирани)  – 5 лв.

Попълнено заявление за членство може да бъде изпратено на e-mail: optometry.bg@gmail.com или предадено лично на член на управителния съвет. Формуляр за заявление може да изтеглите оттук:

заявление_редовни_членове 

заявление_членове_студенти