Членство в ECOO

На  Генералната Асамблея проведена 14-16 октомври 2016, в Любляна, Български Съюз на Оптометристите беше приет за пълноправен член на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ECOO) – всички присътващи делегати гласуваха положително.

Работата по предварителната подготовка на това членство започна още в началото на 2016 и включваше дълга кореспонденция и комплектоване на документи. Беше установено, че БСО отговаря напълно на условията за членство, в качеството си на национална професионална организация, отворена за всички специалисти със завършено висше образование по оптометрия, както и за студентите по оптометрия в България. На национално ниво мисията, визията и целите на БСО съответстват на тези на ЕСОО.  По време на пролетната Генерална Асамблея на ЕСОО, през май 2016, в Берлин, бяха проведени поредица срещи на председателя на БСО, Мила Драгомирова, с президента на ЕСОО, Пол Фолкесон и ЕСОО секретариата. Официално беше анонсирана кандидатурата на БСО пред делегатите. Финализирането на процедурата беше през октомври, Мила Драгомирова представи с презентация БСО пред Генералната Асамблея, след което се проведе гласуването.

На снимките са само малка част от хората, от които получихме подкрепа и пожелания за успех.

Генерална Асамблея на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика,Любляна, октомври 2016.
ECOO Autumn Meeting and General Assembly – Ljubljana, 14-16 October 2016.
Фабиен Екерт /член на Изпълнителния комитет и генерален секретар на ЕСОО/, Мила Драгомирова /предеседател на БСО/, Боб Шапел /председател на Управителния борд и на Изпълнителния комитет на ЕСОО, бивш президент на College of Optometrists UK/
Мареа Кутийас-Пачехо, Армин Дудек, Мила Драгомирова