Събрания

Няколко снимки от Общото събрание на БСО на 12 март 2017, с част от отчета и част от екипа. Допълнително ще публикуваме и презентацията.

Второ годишно отчетно събрание на БСО, 12 март 2017. 
Второ годишно отчетно събрание на БСО, 12 март 2017. Отчет, издателска дейност. 
Второ годишно отчетно събрание на БСО, 12 март 2017. Отчет, членство в ЕСОО. 
Второ годишно отчетно събрание на БСО, 12 март 2017. Перспективи за развитие на професията.