Дейности

През първите три години след учредяването на Български Съюз на Оптометристите бяха инициирани, подготвени и осъществени разнообразни проекти.

Първата национална конференция с международно участие „Оптометрия и очно здраве“ се състоя 4 – 6 ноември 2016. Участниците (около 250 оптометристи, офталмолози, оптици, специализанти, студенти) имаха възможност да слушат и контактуват с лектори от България, Великобритания, Германия, Франция, Израел, Хърватия. Видео-репортаж от събитието може да видите в YouTube канала на БСО, а подробности и снимки тук.

Българското издание на „Биомикроскопия и контактни лещи. Класификация и специфика.“ с автор проф. Волфганг Сикенбергер, Ernst Abbe University of Applied Science, Jena, е друг осъществен проект, в който бяха вложени много работа и енергия. Този учебник е особено ценен с практическата си насоченост. Проектът има за цел да помогне за решаване на тревожни проблеми в добрите практики у нас, идентифицирани след провеждане на Проучването на практиките за напасване и продажба на контактни лещи в България. Вижте повече информация за учебника за проучването.

На  Генералната Асамблея проведена през октомври 2016, в Любляна, БСО беше приет за пълноправен член на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ECOO). Подробности за подготовката и работата довела до осъществяване на нашето членство, може да намерите тук.