За оптометрията

Огромната част от информацията за околния свят човек получава чрез своето зрение. Липсата на зрение или недостатъчната му острота оказват въздействие върху психиката, имат икономически и социален ефект. В много случаи отслабналото зрение на индивида може да пречи той да практикува професията, в която допреди е имал успехи. Влошеното и не добре коригирано зрение предизвикват много по-голям дискомфорт при изпълнение на ежедневните дейности, отколкото някои сериозни заболявания. Намалената зрителна острота най-често не е причинена от заболяване, а от състояние на окото, като миопия (късогледство), астигматизъм, пресбиопия(възрастово далекогледство) и не подлежат на лечение, а на корекция с различни средства – корекционни очила, контактни лещи и др. Съществува и хирургическа корекция на миопия и астигматизъм, която се смята за част от естетичната хирургия. В някои случаи влошеното зрение е свързано със заболявания като диабет,миастения гравис, атеросклероза, глаукома, катаракта и др., които са обект на лечение от лекари със съответните специалности.

През 20 век все по-често възниква необходимост от корекция на зрението, и професията на оптометриста става все по-важна. От една страна, продължителността на живота нараства и съответно населението застарява. Същевременно възрастните хора остават активни все по-дълго, увеличава се броят на пресбиопите, нуждаещи се от точна диагностика и корекция. От друга страна, от най-ранна възраст начинът на живот предполага все по-голямо натоварване на зрението на близко разстояние – четене, монитори – вследствие на което се появяват оплаквания и необходимост от корекция дори на незначителен астигматизъм. Съществена е и нуждата от предпазване на очите от различните източници на вредна светлина, естествени и изкуствени.

Оптометристите са специалистите, които изучават не само физиологията на окото и зрението, но и редица физически дисциплини, така че да имат необходимите знания за природата на светлината, за оптичните материали и техните свойства, средствата и уредите за рефракция, корекция и предпазване на зрението. В България оптометристи се дипломират като бакалаври и магистри в Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ от 2011 година. През 2018 предстои завършването и на първия випуск магистри по оптометрия от МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов“, Варна.