Проведе се XV конгрес на Българското Дружество по Офталмология, с участието на оптометристи

В дните от 27.09 до 01.10 курортният комплекс Албена се проведе XV-тият конгрес на Българското Дружество по Офталмология, под наслов „Светлината има значение“.

Програмата беше изключително интензивна, участници от България, Португалия, Украйна, Турция, Румъния, САЩ и други разискваха актуални проблеми и възможности в Офталмологията.

Направи впечатление, че за първи път беше предвидена сесия и дидактичен курс за специалисти, вкл. оптометристи, медицински сестри и оптици.

Зам. Председателя на УС на БСО Максим Янев представи лекция „Контрол на миопия“, съдържаща обобщена информация от наскоро проведения курс по темата, проведен по-рано тази година от СУ „Св. Климент Охридски“ и Български Съюз на Оптометристите.

Интерес предизвика и лекцията „Защо контактни лещи?“ на колегата Антон Фърладжов, който наскоро съдейства за представянето на екип от оптометристи на международен форум.

В научната програма беше включен и доклада на Мила Драгомирова „ Миопия при деца в училищна възраст в България: разпространение, риск фактори и здравно покритие“.