Подадено предложение за създаване на Наредба за дейността на оптометристите

През последните няколко години екип от БСО работи активно, за да бъде актуализирана нормативната уредба, регламентираща дейността на оптометристите. Бяха подготвени текстове, които показват тяхната значимост и необходимост. С подписка в подкрепа на оптометристите се включиха оптични вериги от бранша; подкрепа беше получена още от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и пациентското сдружение „Ретина България“, което участваше в разработването на концепцията за нова наредба още в рамките на своя проект „Визия за зрение“ (https://vision-project.retinabulgaria.bg/).

Поради пандемията от COVID-19 и неблагоприятната политическа обстановка, подаването на предложенията за създаване на нормативна уредба за дейността на оптометристите към Министерството на здравеопазването беше отложено, но вече е факт.

Очакваме отговор от Министерството, при наличието на който отново ще публикуваме информация.