Заседание на УС на БСО

Днес, 07.08.2018 г., в  Българска Стопанска Камара – съюз на българския бизнес се проведе разширено заседание на УС на Български Съюз на Оптометристите, член на БСК.

По време на заседанието бяха отчетени осъществените до момента проекти на съюза, както и степента на подготовката на предстоящата Втора национална конференция „Оптометрия и Очно Здраве“ през месец октомври в София.

Специално внимание бе отделено на перспективите за работата на съюза съвместно с Европейския съвет по Оптометрия и Оптика /ЕСОО/ в качеството си на пълноправен член.

Заседанието беше водено от г-жа Мила Драгомирова, председател на Управителния съвет и Галя Кирилова, член на УС.

Работодатели от бранша коментираха нарастващата необходимост от повече оптометристи за предоставяне на качествени здравни услуги в оптиките.

Браншът страда и от липса на ясна регламентация за работа. Към този момент няма действаща наредба за работата на оптометристите в България. В тази връзка бе взето решение за създаване на експертна работна група към Българския съюз на оптометристите. Работната група ще се ангажира с изготвяне на предложения за нормативни документи,  регламентиращи дейността на оптометристите в България.

Как събитието беше отразено на сайта на Българска стопанска камара може да видите тук

БСК е домакин на разширено заседание на УС на БСО