Заключителната лекция на OCCSEE 2016 изнесе председателя на БСО, Мила Драгомирова

Третата Конференция по Оптометрия за Централна и Източна Европа (OCCSEE 2016) се състоя в гр. Сплит, Хърватия, 14-16 април 2016. Конференцията се организира от Университета за Приложни Науки, Велика Горица. Заключителната лекция на конференцията изнесе председателя на БСО, Мила Драгомирова, темата беше „A Massive Children’s Vision Screening as Social Entrepreneurship“ и разглеждаше нейния опит като консултант на национална кампания за профилактика и скрининг на детско зрение, организирана от Квят през 2015. Анкетни карти, подготвени от Мила Драгомирова, са били попълнени от 1227 деца, резултатите обработени, анализирани и представени в тази лекция. В същата заключителна за конференцията сесия презентираха и Пол Фолкесон, Швеция, президент на Европейския Съвет по Оптометрия и Оптика (ЕСОО), както и Робърт Шапел, Великобритания, предсдател на Управителния Борд на ЕСОО. 

Заключителната сесия на OCCSEE 2016, презентира Мила Драгомирова, председател на БСО.
Конференция OCCSEE 2016, проф. Джон Сидеров, Мила Драгомирова, Христо Христов, Проф. Асен Пашов, Галя Кирилова.
Предсдателя на организационния комитет на конференция OCCSEE 2016, Кристина Михич и Мила Драгомирова.