Първа награда от конференция за студентка по оптометрия

Първа награда на „VI Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии“, 16-18 ноември 2017, в Пловдив, спечели студентката от магистърската програма по Оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“, Яна Ненчева със своето постерно представяне „Взаимодействие на хидрокси-пропил-гуарови гуми (Jaguar HP-8, HP-105, HP-120) и полизаахариди от семена на тамаринд (TSP-120 и TSP500) с филми от човешки мейбомиев секрет на въздушно/водна фазова граница“. Темата на нейната работа е свързана с липидния слой на слъзния филм и синдрома на сухото око. Яна е и докторант в катедра „Оптика и спектроскопия“.

Яна Ненчева, студентка от магистърската програма по Оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“, със своя спечелил наградата постер.