Български оптометристи и преподаватели в DIT, Ирландия

През октомври 2017, преподаватели от програмата по оптометрия на СУ „Св. Климент Охридски“ бяха поканени да посетят Dublin Institute of Technology (DIT) По време на посещението бяха обсъдени възможности за бъдеща колаборация, споделени опит и добри практики. Образованието по оптометрия в Ирландия има 70-годишни традиции и DIT е единственото учебно заведение там, в което се дипломират оптометристи, като бакалаври и магистри. Университетът предлага също и програма завършваща бакалавърска с диплома за диспенсинг оптик.

National Optometry Centre DIT
National Optometry Centre DIT
Centre for Eye Research Ireland.
FOCAS Research Institute