Наградата на конференция ЕАОО 2015 печели българска студентка по оптометрия

 Активно и успешно беше българското участие в ежегодната конференция на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика (ЕАОО), Будапеща, 14-17 май 2015. Повече от 300 участници от 44 страни присъстваха на седмата годишна конференция на ЕАОО проведена 14-17 май 2015, в Будапеща. Проведени бяха 12 клинични уъркшопа. Интензивната тридневна програма включваше 36 клинични, дискусионни и образователни сесии с разнообразни теми. В конференцията имаше три български презентации – на проф. Асен Пашов, Мила Драгомирова и Славяна Иванова, преподаватели в програмата по оптометрия в СУ „Кл. Охридски“. Българският постер получи наградата на Академията, беше избран между 55-те останали постера. Наградата получи Мила Павлова, студентка по оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“.

Мила Павлова, пред наградения постер.
Президентът на Европейската Академия по Оптометрия и Оптика, Мирейа Пачеко, връчва наградата на Мила Павлова.
С презентация на конференцията, председателят на БСО, Мила Драгомирова.

 

 

 

Част от българските участници в конференцията.
Част от българската група с Мила Петрова, президента на ЕАОО и грамотата за наградата.