…в подкрепа на високата професионална квалификация…