Български студенти по оптометрия с постер на ЕАОО конференция, Барселона, 11-14 май, 2017

Български студенти по оптометрия с постер на ЕАОО конференция в Барселона, 11-14 май 2017. Темата на презентацията беше“Impact of The Selected Eyeglass Frames on The Visual Behavior“. Александра Методиева, Милко Кирев и Христо Стоянов, студенти по оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“, работиха заедно с Мила Драгомирова и под нейно ръководство по това изследване.

Апаратурата необходима за провеждане на експериментите, беше любезно предоставена от ЮВИ Юнайтед Вижън.

Александра Методиева, Милко Кирев и Христо Стоянов, студенти по оптометрия в СУ „Св. Климент Охридски“, разказават за своето проучване на Джули-Ан Литъл, екс-президент на ЕСОО.
Пред постера, заедно със студентите са проф. Роджър Андерсън и Майкъл Боуен, координатор на научните изследвания на Съвета на Оптометристите, Великобритания.
С ръководителя на този студентски проект Мила Драгомирова и с проф. Роджър Андерсън.
Винаги има какво още да се учи.