Проведе се Втори конгрес на Националната асоциация на оптиките

За втора поредна година, в периода 19-21.04.2024г., Националната асоциация на оптиките проведе своя конгрес в гр. Пловдив.
Конгресът беше открит от представител на Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ), г-н Ангел Иванов, с когото успяха да се обсъдят различни теми, пряко засягащи функционирането на оптиките.

Изключително сме благодарни за поканата за участие към Българския съюз на оптометристите, която ни позволи да представим дейността си. На нашия щанд всички заинтересовани колеги научиха повече за инициативите на Съюза и възможностите, които предоставя, като успяха да подадат на момента своето заявление за членство. На място можеха да закупят и брой от учебника „Биомикроскопия и контактни лещи. Класификация и специфика.“, съставен от проф. Волфганг Сикенбергер и издаван от БСО.

Покана получи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“, с представител на специалност “Оптометрия” – ас. Гергана Михова, която е и член на УС на БСО. Всеки, който имаше интерес към специалността, получи информация за начина на кандидатстване, програмата и всички други условия за новата учебна година, а също и успя да се запознае с възможностите, които предлагат магистърските и докторантски програми по “Оптометрия”.

Никола Пеев, преподавател в Университета и член на БСО, имаше водещо участие обучителната част на Втория конгрес.

В последния ден на Kонгреса се проведе годишното Общо събрание на Асоциацията, както и кръгла маса с дискусия на тема „Бъдещето на оптометрията в България“, касаеща проект на Министерство на образованието относно модернизиране на професионалното образование. На нея бяха поканени членове на експертния съвет към МОН – Златина Иванова и д-р Мила Драгомирова, което даде възможност на участниците да зададат директно към тях всичките си въпроси. Дискусията протече професионално и продуктивно,  с потвърждаване на позицията на БСО по казуса до момента.