Проведе се XIII Международен Симпозиум на Фондация „Национална Академия Глаукома” с участие на оптометристи

XIII Международен Симпозиум на Фондация „Национална Академия Глаукома”  се състоя на 6. Април, 2024 година в хотел „Forum“, София.

Симпозиумът обхвана интересни и разнообразни теми свързани с очното здраве. Темите бяха свързани с нови методи за диагностика, подходи при терапии, методи за оптична корекция и много други.

Събитието събра специалисти от различни краища на света. Лектори, доказали се специалисти, представиха своите открития и постижения в областта на Офталмологията и Оптометрията.

Част от лекторския състав бяха Христо Благоев, член на УС на БСО, както и доц. д-р Георги Георгиев, проф. Хр. Видинова, д.м.н. и доц. д-р Хр. Благоева, д.м. – високо ценени преподаватели и специалисти в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, катедра Оптика и Спектроскопия.

Поканата за симпозиума беше отворена и към студенти по Оптометрия, предоставяйки им възможност за придобиване на нови знания и опит.