Световен ден на Оптометрията

На 23ти март се отбелязва Денят на Оптометрията в цял свят. Българският съюз на Оптометристите с радост поздравява всички специалисти от професията и припомня едни от най-важните факти за нея.

Терминът „оптометрист“ е предложен от Ландолт през 1886 г. Оптометрията (от гръцки: οψις – „зрение“ и μέτρον – „измерване“) е една от трите специалности, заедно с офталмологията и очната оптика, посветени на здравните грижи за човешкото зрение (очи, зрителна система и зрително възприятие).

Историята на оптометрията е свързана с:
– Развитието на науките, имащи отношение към устройството на окото и функционирането на зрението (медицина, биология, биохимия, неврология, психология и др.);
– Приложните и теоретичните дялове на физиката, изучаващи природата на светлината, явленията и материалите, свързани с нея;
– Технологичните постижения в областта на оптичните устройства и инструменти, техниките за получаване и обработка на изображения;
– Други професии, свързани с грижа за здравето.

Оптометристите са специалисти по първично здравеопазване, обучени да изследват очите за откриване на дефекти в зрението, признаци на нараняване, очни заболявания или аномалии и проблеми с общото здраве.

Оптометристите дават съвети и при необходимост насочват към други специалисти.