На 4-6 октомври 2018, в София се проведе втората конференция

„Оптометрия и очно здраве“

Събитието беше отразено в: