COVID-19

Препоръки за безопаснa работа в оптика

Пандемията COVID-19 промени драстично индустрията и в частност начина, по който работят очните специалисти. Предназначението на стъпките, описани по-долу, е да подпомогне специалистите по очно здраве да намалят риска за пациентите и персонала, балансирайки с необходимостта от разпространение на средства за корекция и защита на зрение.
Тъй като COVID-19 бързо изменя състоянието на здравеопазването, тези препоръки може да бъдат променяни и молим всеки специалист да прави възможно най-добрата оценка и да спазва най-добрите практики в грижата за пациентите.
Процесите, както по време на пандемията, така и след нея, са променливи, поради което оптометристите и оптиците трябва да се информират своевременно за измененията в разпоредбите, свързани със здравето.

1. Предварителна подготовка на помещението:

В кабинета / магазина:

 • Осигурете плексигласова или акрилна преграда на рецепцията и местата за продажба.
 • Дезинфекцирайте често докосваните повърхности: дръжки на врати, клавиатури, уреди за оптометрични изследвания и оптични измервания, телефони, POS-терминали, химикалки, санитарни възли и др.)

За пациента и персонала:

 • Всеки член на екипа трябва добре да измива ръцете си преди и след какъвто и да е физически контакт с пациент. Ръцете да се измиват с вода и сапун, и добре да се подсушават с еднократни кърпи. Между измиванията с вода и сапун, ръцете да се почистват с дезинфектант.
  Дезинфектантът за ръце не замества миенето с вода и сапун!
 • По време на контакт с клиент персоналът трябва да поддържа дистанция от 2м или да използва плексигласова преграда.
 • Целият персонал е длъжен да носи маски. Маските, съобразно с възможностите за доставка, могат да бъдат различни видове (хирургическа трипластова от нетъкан текстил, за еднократна или многократна употреба KN95 или N95, или др.) Ползването на маските да е съгласно указанията на производителя.
 • Ръкавици, защитни очила и/или шлемове могат да се използват по преценка на персонала.
 • Пациентите трябва да измиват или дезинфекцират ръцете си незабавно след влизане в кабинета.
 • Пациентите трябва да бъдат инструктирани да носят маска или покриваща лицето тъкан по време на целия си престой в сградата. При избор на рамка пациентът може да свали маската, спазвайки препоръчаната дистанция от персонала.

2. По време на работа:

Оптометрични и оптични измервания:

 • Използваните уреди и инструменти (авторефрактометри, пупилометри, рефрактори, пробни рамки и набори и др.) трябва да бъдат дезинфекцирани непосредствено след контакт с всеки пациент.
 • Монтирайте пластмасова преграда на PD-метъра и използвайте линийка или други устройства за автоматично измерване, когато това е възможно, за да увеличите разстоянието до пациента.
 • При необходимост от по-близък контакт, при някои процедури за вземане на мерки/напасване на очила или контактни лещи, очният специалист трябва да носи допълнително ръкавици и очила или шлем. Ръкавиците да са еднократни, медицински (латекс или нитрил) и да се използват само за един пациент.

Избор на рамки:

 • Рамките трябва да се дезинфекцират непосредствено след контакт с всеки пациент и преди да бъдат върнати на витрината.
 • Необходим е ефикасен подбор на рамки и лещи с цел редуциране времето на посещението.

Напасване и ремонти:

 • Напасване на нови очила се осъществява с подходящо използване на лични предпазни средства по време на посещението.
 • Позволява се да се изпълняват корекции и ремонти на очила, като рамките трябва да се дезинфекцират преди корекцията или ремонта, а инструментите трябва да се дезинфекцират след използване (ръцете да се измиват или да се използват ръкавици – слагане/сваляне непосредствено преди и след работа с очилата на пациента).
 • Предоставяйте на клиентите си график за записване за продажба и ремонт на очила.

Референции: https://www.ecoo.info

https://www.who.inh

https://worldcouncilofoptometry.info

Pdf : БСО_Препоръки безопасна практика