Информация относно европейски проект „Програма образование 2021-2027“

Уважаеми колеги,

В ход е европейски проект „Програма образование 2021-2027“, който се осъществява под ръководството на Министерството на образованието и науката (МОН).

Предстоящите промени в професионалното образование в България в нашата сфера засягат специалностите “техник оптик” и „очен оптик”, по които и в момента се провежда обучение, както и професията „оптик, оптометрист“, която е включена преди повече от 20 години в Списъка с професии, подлежащи на професионално обучение (СППО), но от тогава така и не е провеждано обучение за „oптик, оптометрист“ в Център за професионално обучение (ЦПО) или техникум.

Експертните съвети към МОН ще предложат промяна в СППО. Този списък ще подлежи на обществено обсъждане и тогава всеки един заинтересован ще може да изкаже своето мнение за поправките.

  • Никой професионалист няма да загуби дипломата си или да бъде задължен да се преквалифицира!
  • Всички издадени дипломи и допълнителни квалификации (ако са издадени от легитимни учебни заведения) ще останат валидни!
  • Всички промени ще засегнат само бъдещите учащи, които ще започнат обучението си след окончателното приключване на проекта.
  • Предстоящите промени не засягат висшето образование.

В рамките на проекта са сформирани 20 Секторни съвета от експерти в различните професионални области. При двата официални тура за подбор на експерти, д-р Мила Драгомирова и г-жа Златина Иванова са избрани за участие в ССУ Здравеопазаване.  
Колегите ни са покрили изискванията в квотите за университетски представител и представител на работодателите.
Становището, което те застъпват и като представители на Български Съюз на Оптометристите е, че професията Оптометрист е и трябва да бъде част от висшето образование. Такава е установената добра практика в Европа – Оптометрия се изучава в университети. Нашето убеждение е, че това е важно за гарантиране на високо ниво и качество на здравните услуги, предоставяни от оптометристите. Нашето аргументирано становище е, че „оптик, оптометрист“ не трябва да се включва в новия СППО. За да няма предпоставки да се подвеждат потребителите, не е коректно професия, изучавана във висшето образование, да бъде включена и в професионалното. Така както няма „техник, инженер“,  не трябва да има и „оптик, оптометрист“.
Също подкрепяме тезата, че професионалното образование е важна част от развитието на услугите в областта на очното здраве и подкрепяме неговото подобряване и актуализиране. По време на работните срещи в ССУ Здравеопазване се проведоха разговори между нашите представители и г-жа Таня Михайлова, директор на НГПМО „В. М. Ломоносов“ относно предложените от нея идеи за развитие на друга професия в рамките на професионалното обучение, дискусия за които продължава в работните сесии на съветите.

По наша покана бяха проведени отделни срещи на УС на БСО с УС на НАБОО и с УС на НАО. Благодарим на колегите от двете Асоциации за ползотворната дискусия. Също така приветстваме включването на техни представители в работата на Секторен съвет „Здравеопазване“. Вярваме че съвместната работа и съгласуваните действия са незаменими за по-добро бъдеще на всички професионалисти в областта на очната оптика и оптометрията.

Всеки от нашите членове, при необходимост от повече информация и желание да се включи в обсъждане, нека да се свърже с нас. Оставаме на разположение и ще ви държим в течение на развитието на проекта.

С уважение,
УС на БСО